Oferujemy następujące abonamenty bazujące na liczbie godzin, którą Twoje dziecko spędza pod naszą opieką:

352 PLN/miesiąc  - 32 godziny pobytu dziecka do wykorzystania w dowolnych, ustalonych godzinach

480 PLN/miesiąc -  48 godzin pobytu dziecka do wykorzystania w dowolnych, ustalonych godzinach

540 PLN/miesiąc – 60 godzin pobytu dziecka do wykorzystania w dowolnych, ustalonych godzinach

640 PLN/miesiąc – 80 godzin pobytu dziecka do wykorzystania w dowolnych, ustalonych godzinach

W abonamencie otrzymujesz:

  • wszystkie działania szczegółowo opisane w zakładce „Co robimy?”

  • opiekę od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach w liczbie zgodnej z abonamentem, dodatkowe godziny rozliczane są jednostkowo

  • możliwość korzystania z opieki w dniach wolnych od nauki

  • informacje dotyczące osiągnieć  lub potrzeb Twojego dziecka w zakresie rozwoju

Dla rodzeństw przewidujemy zniżki.

Potrzebujesz innej ilości godzin niż zaproponowana w abonamencie – zadzwoń, napisz, mamy rozwiązanie.

Dowóz dziecka do i ze szkoły do 5 km od siedziby Pierwszego Piętra – gratis, powyżej 5 km ustalany jest indywidualnie. Przy większej ilości dzieci z jednej szkoły – rodzice dzielą się kosztami dowozu.

Zajęcia dodatkowe – informacje w zakładce „Zajęcia dodatkowe”

Grupa wiekowa