Trener umiejętności psychospołecznych i coach – związana ze szkoleniami od 2002 roku. Pracując z dorosłymi, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu z przywództwa i zarządzania, w tematach dotyczących szeroko rozumianej komunikacji, budowania relacji    i angażowania pracowników, wzmacniania efektywności osobistej oraz świadomości roli liderów. Jest pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym przedsięwzięć rozwojowych. Prowadzi zajęcia na wybranych uczelniach wyższych i studiach podyplomowych.

Pracę z dziećmi rozpoczęła, gdy na świecie pojawił się jej drugi syn Leon. Starszy, 5-letni wtedy Mikołaj, był przewodnikiem w dziecięcym świecie rozwoju. Być może to banalne, jednak prawdziwe. Własne dzieci pokazały najbliższy sercu kierunek działania. Kolejne lata to niejako przygotowanie do obecnych działań i prowadzenia pierwszego piętra: zdobywanie wiedzy w zakresie wspierania rozwoju małych dzieci, rozwój umiejętności pracy z grupą oraz wsparcia indywidualnego, prowadzenie Akademii Dziecka „Hops”. Obecnie prowadzi grupowe zajęcia dla najmłodszych, warsztaty tematyczne dla młodzieży oraz kręgi kobiet, mam. Specjalizuje się w zajęciach z wykorzystaniem Sensoplastyki© – wyznaje zasadę, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, a wolność wyboru i doświadczanie jej konsekwencji to najlepsi nauczyciele na drodze wzrastania.

Marketer, praktyk biznesu i strateg –  W trakcie 22-letniej praktyki biznesowej pracowała w korporacji ;), wprowadzała na rynek wiele firm i pomagała w ich rozwoju, wspierała strategiczne zmiany. Teraz współpracuje z MSP, jako konsultant w obszarach rozwoju, marketingu i wsparcia zarządzania.