Joanna Kromolan

Z wykształcenia pedagog opiekuńczo - wychowawczy, z zamiłowania osoba uwielbiająca spędzać wolny czas przy maszynie do szycia.

Ukończyła kilka szkoleń, po których została między innymi trenerem Sensoplastyki®,  trenerem Kreatywnego Wczesnego Rozwoju Dzieci™ a także trenerem Biofeedback EEG.

Podczas zajęć korzysta również z elementów poznanych podczas kursów Terapii Ręki oraz Animatora Czasu Wolnego Dzieci, by w jak najlepszy sposób wspierać uczestników zajęć w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, nieustannie poszerzając swój warsztat pracy, po to by mogla dbać o wszechstronny rozwój podopiecznych.

Kilkuletni wolontariat w Domu Dziecka wyposażył ją w doświadczenia pracy z dziećmi, które potrzebują nieco więcej uwagi. 

Jest zwolennikiem edukacji przez zabawę. Stara się o to, by dzieci w sprzyjającej im luźnej atmosferze, mogły same uczyć się wielu nowych umiejętności, a dorosły był tylko pomocnikiem na drodze poznawania świata.