Pedagog.

Pracujący z dziećmi z autyzmem i złożonymi trudnościami komunikacyjnymi. Zajmuję się także terapią czaszkowo - krzyżową, dzięki której może łączyć pracę z ciałem i wnętrzem człowieka.

Często podkreśla: "Wiem jak ważne jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka od najmłodszych jego chwil i jak ważna jest więź rodzica z dzieckiem."

Od kilku lat  także Instruktor Masażu Shantala. Prowadzę zajęcia zarówno indywidualne jak i grupowe z których czerpię dużo radości.