OPIEKA EDUKACYJNA – alternatywa dla szkolnej świetlicy

Moment rozpoczęcia nauki w szkole to wyzwanie  dla wszystkich członków rodziny. Zmienia się organizacja życia rodzinnego, trzeba pogodzić nowe obowiązki dziecka z pracą, zajęciami pozalekcyjnymi i innymi działaniami. Każdy wrzesień to nowy, napięty plan, w którym każdy element musi działać bez zarzutu.

 Z pomocą przychodzi Pierwsze Piętro.

Wspieramy rodziców w opiece nad dzieckiem poza szkołą poprzez:

  • Zaprowadzenie i odbiór dziecka ze szkoły – nie tylko w Katowicach,

  • Opiekę w dogodnych dla rodziców godzinach,

  • Pomoc w odrobieniu zadań domowych, powtórzeniu materiału przed zajęciami szkolnymi,

  • Zabawę w niewielkiej grupie rówieśników – gry edukacyjne, twórcze zajęcia,  warsztaty wspomagające procesy uwagi,

  • Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.

Powierzając dziecko naszej opiece masz pewność, że będzie bezpieczne, odrobi lekcje, będzie się dobrze bawić i mądrze rozwijać, a gdy będzie tego potrzebowało odpocznie w ciszy i spokoju.

Pierwsze Piętro jest czynne do godziny 19.00.